Reklama | Kontakt |
Średnia ocena: 8.0/10
na podstawie 9 opinii gości

Kamienica Bankowa

ulica Swiety Marcin 77, centrum [zobacz mapę]
Przyjazd: 
Imię: 
Ilość nocy: 
Nazwisko: 
Ilość osób: 
i dzieci:
E-mail: 
Uwagi: 
noclegi Od 2007 roku pomogliśmy znaleźć nocleg w Poznaniu dla 2418 osób.
Poleć ofertę:
Opis:

Ka­mie­ni­ca Ban­ko­wa ofe­ru­je miej­sca noc­le­go­we w prze­stron­nych po­ko­jach i apar­ta­men­tach. Wy­god­ne po­ko­je prze­zna­czo­ne są dla osób po­dró­żu­ją­cych w po­je­dyn­kę lub we dwoje, po­zwa­la­ją za­miesz­kać w jed­nej z naj­lep­szych lo­ka­li­za­cji w Po­zna­niu.


Pokoje:

Ofe­ru­je­my wszel­kie moż­li­we udo­god­nie­nia w tym bez­płat­ny do­stęp do in­ter­ne­tu, na­to­miast wy­po­sa­żo­ne anek­sy ku­chen­ne po­zwa­la­ją sa­mo­dziel­nie przy­go­to­wy­wać po­sił­ki.


Dodatkowe informacje:

Na par­te­rze bu­dyn­ku naj­lep­sze śnia­da­nia i prze­ką­ski w mie­ście ser­wu­je kul­to­we CAFE PTA­SIE RADIO.


Formularz kontaktowy
Przyjazd:     Imię:   
Ilość nocy: 
Nazwisko:   
Ilość osób: 
E-mail: 
Uwagi: 

Podobne oferty noclegów w pobliżu

zobacz wszystkie oferty tanich noclegów w Poznaniu i okolicach ›

Reklama

Tanie noclegi
 
English version Kamienica Bankowa in english